Struktur Organisasi Kanwil

NIP NAMA GOL JABATAN
19630101 199203 1 004 Drs. H. Syahrul Yadi, M.Si IV/c Kepala Kantor Wilayah
19671002 199402 1 001 Drs. H. Ridwansyah, M.Si IV/b Kepala Bagian Tata Usaha
19650916 199703 1 001 Drs. Tukiman, M.Si IV/a Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
19691217 199703 1 002 Kaharudin, S.Ag III/d Kepala Sub Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kepegawaian
19740724 200312 1 003 H. Nursahid, S.Ag III/d Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB
19630804 199402 2 001 Dra. Hj. Sangadah IV/a Kepala Sub Bagian Informasi & Humas
19730413 200112 1 001 Syahrul, S.Ag III/d Kepala Sub Bagian Umum
19720705 200012 2 001 Surkiya, S.Ag III/d Penyusun Laporan Keuangan
19691013 200604 1 009 Supriyanto, S.Pd, M.Si III/c Perencana Muda
19771210 200604 1 017 H. Husnul Fadhil, S.H.I III/c Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
19780101 200801 2 036 Anise Satrio Utami, S.E III/c Penyusun Laporan Keuangan
19740604 200801 2 010 Julia, S.E III/c Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19770822 200901 2 004 Nila agustina, S.E III/b Penyusun Laporan Keuangan
19840328 200901 1 008 Rudi Suhendra, SE III/b Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
19840926 201101 2 008 Elisabeth Rossinta Panggilingan, S.E III/b Penyusun Laporan Keuangan
19841128 201101 1 008 Novi Sumyardi, S.Kom III/b Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19780310 201101 1 003 Abu Saeri, S.E. III/b Penyusun Laporan Keuangan
19860110 201411 1 001 Rudi Iswandi II/a Penyusun Bahan Kerja Sama
19770513 200901 2 003 Ida Jumiati, S.Sos, M.Si III/b Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19590512 198003 2 003 Nurhayati III/d Arsiparis Penyelia
19720812 199803 2 003 Nurmawati, S.E III/d Pengembang Pegawai
19770608 200501 1003 Salimun, S.E.I III/b Pengembang Pegawai
19851021 200912 1 003 Akhmad Joko Tetuko, S.E III/b Pengembang Pegawai
19711004 200604 2 006 Ismaniah, S.Sos III/b Pranata Komputer Pertama
19821019 201101 1 007 Lamdani, S. Kom III/b Pengembang Pegawai
19770402 200912 1 003 Erwindra, S.Kom III/c Pranata Komputer Muda
19800418 200901 1 013 Indarto, S.EI III/a Pengembang Pegawai
19860501 201101 1 011 Heru Afrizal, S.T III/b Pengembang Pegawai
19591022 198203 2 002 Sri Rawati III/b Pengelola Administrasi dan Dokumentasi
19790716 200801 2 012 Yuliati Anggraheni, S.H III/c Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum
19671220 199803 1 003 Dian Pramudya, S.E III/b Penyusun Bahan Urusan Agama Khonghucu
19790327 200912 1 002 Gatot Tejo Kesumo, SE III/b Analis Kerukunan Umat
19800717 200912 2 005 Emy Rachmisari, S.E III/b Penyusun Laporan Keuangan
19680512 198803 2 001 Maryam III/c Arsiparis Penyelia
19830822 200801 1 007 Aris Sujarwono, S.H III/c Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan
19850116 200901 2 003 Welsi Nindya Sari, S.Sos III/b Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan
19870713 200912 1 003 Fajrin, S.T III/b Pegelola Situs Web
19760805 200901 1 010 Irwanto II/b Pengelola Administrasi dan Dokumentasi
19581212 198203 1 004 Wahidin, S,Sos III/c Pengawas Sarana Kantor
19630918 198401 1 001 Toto Sugiarto III/c Arsiparis Penyelia
19730603 200604 1 008 Helmy, S.H.I III/c Pengelola Pengadaan
19840301 200901 2 012 Jariah, S.Kom III/b Pengelola BMN
19851025 200501 1 001 Tarmanto II/c Pengelola BMN
19790506 200901 1 008 Untung Sutrisno II/b Pengelola BMN
19770115 200910 2 001 Suryani II/b Pengelola Administrasi dan Dokumentasi
19701217 201411 1 002 Ahmadis II/a Petugas Protokol
19690610 199503 1 002 Drs. H. Syarifendi IV.b Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
19621011 198401 1 001 H. Wildan, S.H.I III.d Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
19721109 200212 1 002 H. Abdulbar, S.Ag., M.Pd III.d Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi
19720812 199803 1 005 Muh. Agus Safwan, S.Ag., M.Si IV/a Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
19600619 197903 1 001 Drs. H. Aminuddin III/d Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
19591015 197903 2 002 Hj. Kasnawati, S.H III/d Kepala Seksi Kesiswaan
19720912 200212 1 002 Ahmad Zainal, S.Ag, M.Si III/d Kepala Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
19740929 200003 1 002 M. Ma'shum Ahmadi, S.Ag III/d Kepala Seksi PAI pada PAUD dan Pendidikan Dasar
Kepala Seksi PAI pada Pendidikan Menengah
19601015 198203 2 002 Kariyawati III/c Kepala Seksi Pondok Pesantren
19661014 199703 1 001 Drs. Mahdi III/d Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Qur'an
19740915 200501 1 002 Wahyu Setiabudi, S.E III/c Kepala Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
19790814 200312 2 004 Mena Zakiyah, S.S III/c Pengembang Sarana dan Prasarana
19730827 200003 2 001 Hanifah Dwi Ratna Dewi, S.Pd III/d Bendahara Pengeluaran
19610717 198503 1 006 Hantoro III/b Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
19750609 200604 1 004 Ruswandi, S.Si III/c Pengembang Kurikulum
19650409 198603 1 001 Sumarlan, S.Sos III/b Pengembang Sarana dan Prasarana
19740520 200901 1 006 Budhi Utama, S.Kom III/b Pengembang Potensi Siswa
19740707 200604 1 008 Seneng Sutiyoso, S.Sos.I III/b Pengembangan Potensi Siswa
19801113 200901 2 006 Umi Marzuqoh, S.E III/b Pengembang Sarana dan Prasarana
19781231 200912 2 003 Ricky Ariani, S.E III/b Pengembang Tenaga Kependidikan
19810421 200701 1 015 Remi Reinaldo, S.T III/a Perencana Pertama
19790413 200501 1 005 Afif Budi Sulistyo, A.Ma II/d Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
19650212 198803 2 002 Ernawati II/c Pengadministrasi
19710428 199803 1 004 Anwari, S.Pd, M.Ag IV/a Pengembang Kelembagaan
19810426 200312 2 001 Dian Faradillah, S.P III/d Penyusun Laporan Keuangan
19780620 200604 1 013 Syaiful Barry, S.Ag III/c Pengembang Kurikulum
19730602 200604 1 002 Parlindungan, S.E, M.Si III/c Pengevaluasian Pendidik dan/atau Santri
19700405 199803 1 001 Fahmi Afero, S.E, MM III/b Pengembang Tenaga Kependidikan
19710309 200604 1 006 Suroso Teddy Riyono, S.Sos III/b Pengembang Kapasitas Pendidik dan/atau Santri
19810305 200901 1 008 Atta'ul Irfan, S.Sos III/b Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19810519 200701 2 010 Heti Rahmawati II/b Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (vertikal)
19600421 198503 1 002 H. Azharuddin Nawawi, S.Ag IV.b Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
19640309 199103 1 005 Drs. H. Lukmanul Hakim III/d Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
19630306 198503 1 007 Joko Winardi, S.Pd III/d Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
19630512 198503 1 002 H. Anwar Ayub, S.IP III/d Kepala Seksi Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji
19770803 200312 2 003 Nuniek Sari Kurniawati, S.E, M.M III/c Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
Kepala Seksi Sistem Informasi Haji
19661118 199103 1 004 Zainul Arifin III/c Pranata Komputer Penyelia
19720819 200012 1 002 H. Husnul Azmi, S.E, M.AB III/d Penyusun Perlengkapan Haji
19791006 200604 1 012 Ikhsan, S.Pd.I, M.AB III/c Bendahara Pengeluaran
19801113 200801 1 005 Junaidi, S.Kom III/b Pranata Komputer Pertama
19810422 200901 2 007 Husnul Khatimah, S.HI III/b Penyusun Perlengkapan Haji
19851103 200912 2 004 Dinur Muzdalifah, SE III/b Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH
19690405 200312 1 001 M. Yusuf, S.HI III/a Penyusun Dokumen Haji
19790922 200910 1 001 Muhammad Ridho Kholiq, S.HI III/a Penyusun Dokumen Haji
19780821 200604 2 003 Ika Agustina, S.E.Ak III/c Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH
19820813 200604 1 014 Iin Kurniawan, S.E.I III/c Penyusun Laporan Keuangan
19581231 199302 1 001 Drs. H. M. Yunus. HS IV/a Kepala Bidang Urais dan Pembinaan Syari'ah
19590606 198003 1 003 Drs. H. Ramli H. M. Said IV/b Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
19711125 199603 1 001 Supardi, S.Ag IV/a Kepala Seksi Kepenghuluan
19601020 198903 1 001 Drs. Zulbahri III/d Kepala Seksi Kemasjidan
Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
19650507 198801 2 001 Dra. Maimunah B. A III/d Kepala Seksi Produk Halal
19651112 198902 1 001 H. Rahmatullah, S.I.P, M.Si IV/a Kepala Seksi Pembinaan Syariah Sistem Informasi Urais
19611208 198103 1 001 H. Ade Haryadi Ibrahim III/d Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
19711112 199203 2 001 Ivun Phuna Kalvida, S.H., M.Si IV/a Kepala Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan HBI
19650614 198902 1 001 Samsul Bahri, S.IP III/c Kepala Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadits
19611112 198303 1 004 Drs. H.M. Fauzi III/d Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat
19581212 197903 1 004 Drs. H. Darwis III/d Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf
19681224 199803 1 006 Nurul Fitri Ediansyah, S.E III/d Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan
19740308 200604 1 008 Jemaat, S.Ag III/c Pengolah Bahan Hisab Rukyat
19760616 200604 1 018 Rizal, S.H.I III/c Penyusun Bahan Pembinaan Faham Keagamaan
19830703 200801 1 006 Gusti Hijrah Saputra, S.H.I III/c Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19831203 200901 1 009 Denni Sapriadi, S.Sos III/b Penyusun Bahan Penyuluhan Produk Halal
19770419 200901 1 011 M. Ali Juani, S.E.I III/b Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu
19851003 200901 2 007 Mustika Miya, S.Sos III/b Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
19691212 199403 1 006 Zohari III/a Pengadministrasi
19701120 20090 11 005 Mirza Idrab II/b Pengelola Administrasi dan Dokumentasi
19781101 200801 2 012 Nofiati, S.E III/b Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
19770723 200604 2 001 Hj. Islia, S.E III/c Penyusun Laporan Keuangan
19810830 200604 1 001 H. Syaiful Rizan, S.E.I III/c Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat
19611023 198603 1 003 Hamdan III/b Penyusun Bahan Advokasi Harta Benda Wakaf
19611023 198603 1 003 Abd. Hay Bari, S.Ag III/d Penyuluh Agama Muda Agama Islam
19780601 200901 1 007 Kartono, S.Pd.I III/c Penyuluh Agama Muda Agama Islam
19760605 200901 1 021 Abd. Syakur, S.Ag III/b Penyuluh Agama Pertama Agama Islam
1.96204161992031E+017 Drs. H. Ibnu Masykur III/d Penyuluh Agama Pertama Agama Islam
19680525 200604 1 018 Ahmad Subarjo, S.Sos III/a Penyusun Bahan Penyuluhan
19850518 200501 1 002 Sugianto II/c Penyusun Bahan Pembinaan Musabaqah/Kitab Suci
19590521 199303 1 001 Drs. Yohanes Kalvin Pieter, M.Si IV/a Pembimas Kristen
19620421 198703 1 005 Musa Tarigan, S.Pd.K III/d Pengembang Materi Penyuluhan
19691224 199903 2 001 Krismi Newarni Purba, S.Ag, M.Si IV/a Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19710911 200501 1 003 Nehemia Saga, S.Th, MM III/d Pengembang Program Penyuluhan
19710128 200501 1 007 Erdianus, M.Pd.K III/b Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
19780305 200608 1 001 Yohanes Rokade II/c Penyusun Laporan Keuangan
19791004 201101 1 003 Rudy Fransiskus, S.T III/b Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi
19650124 199403 1 003 Drs. Yosef IV/a Pembimas Katolik
19720523 200003 1 009 Florensius Sutami, S.S III/d Penyuluh Agama Muda Agama Katolik
19660517 200003 1 002 Lukas Ahen, S.Ag III/d Penyusun Bahan Pembinaan
19820905 200604 1 003 Andreas Alsandriata, S.Ag III/c Penyusun Rencana Program dan Anggaran
19651010 200312 1 001 Martinus, S.Ag, M.Si III/c Penyuluh Agama Muda Agama Katolik
19770206 200912 1 004 Salesius Rensi, S.Fil III/b Pengembang Lembaga Keagamaan
19840713 200901 1 007 Yeremia II/b Penyusun Laporan Keuangan
19680830 198812 1 001 Wayan Slamet, S. Pd IV/a Pembimas Hindu
19650707 198801 1 001 I Wayan Segara, S.H III/b Pengembang Lembaga Keagamaan
19770207 200801 1 012 Sugeng, S.Ag III/b Pengembang Program Penyuluhan
19810308 200912 2 004 Rinsa, S.Pd III/b Pengadministrasi
19690601 200003 1 003 Saryono, S.Ag.,M.Pd IV/a Pembimas Buddha
19721115 200901 1 004 Wiyono, S.Pd.B III/a Pengembang Program Pemberdayaan Umat
19780821 200910 1 001 Suyadi, S.Pd.B III/a Penyusun Laporan Keuangan
19790905 201411 2 003 Sumiyati II/a Pengadministrasi