Jakarta_Banyak ilmu dan pengalaman yang didapat oleh Kepala KUA Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Ahmad Sihabuddin pada saat mengikuti kegiatan Bimtek Bimbingan Perkawinan Angkatan I tahun 2019 yang dilaksanakan pada 24 s/d 27 Februari 2019. Salah satuny adalah bertemu dengan Isntrukur, mentor-mentor, dan para Widyaiswara berpengalamanan.

PadaSalah satu Widyaiswara pada saat bimtek tersebut adalah Faqihuddin Abdul Qodir yang merupakan penulis  Buku dengan judul Qiraah Mubadalah. Gus faqih ini adalah salah satu instruktur yg menelurkan karya besar ini. Menurut kamus Lisan Al 'Arab mengartikan kata Mubadalah dengan tukar menukar yg bersifat timbal balik antara dua pihak. Gagasan dan konsep Mubadalah ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan pentingnya relasi kerjasama, bukan hegemoni, antara laki laki dan perempuan. Begitu juga dalam pernikahan ada lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Berikut adalah lima pilar tersebut:

1. Perempuan telah menerima perjanjian yg kokoh (Mitsaqan ghalizhan) dari laki laki yg menikahi mereka

2. Relasi pernikahan antara laki laki dan perempuan adalah berpasangan(zawj)

3. Saling memperlakukan satu sama lain secara baik(muasyarah bila ma'ruf)

4. Saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu yg berkaitan dgn rumah tangga(Musyawarah)

5. Saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan(ridha)

Sihab merasa beruntung dapat bertemu dan bertukar pikiran dengan penulis ini meskipun dalam tempo yang amat singkat. Pengalaman berharga ini tentu tidak ia lupakan begitu saja. Bimtek Bimbingan Perkawinan Angkatan I tahun 2019 ini membuka wawasan dan pengalaman baru baginya. (Akhzari)