Sambas, Jum’at (18/09/2020) Bersama pengurus UPZ Kecamatan Kepala KUA Kec. Sajad melakukan safari jum’at dan dakwah Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Munawwar desa Jirak.

Dalam khutbahnya Kepala KUA Sajad Ahadi, S.Sos mengajak umat muslim untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan taqwa kepada Allah dengan memngeluarkan sebagian rezki yang Allah titipkan kepada kita untuk dikeluarkan kepada para dhu’afa agar kita dimudahkan semua urusan kita dan diberinya rejeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. Thaha 2-3).

Zakat infaq shadaqah mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial yaitu islam sangat mengakui hak-hak manusia, tetapi juga menetapkan didalam hak-hak manusia ada hak manusia lain juga tanggung jawab sosial manjaga keseimbangan antara maslahat pribadi dan maslahat sosial. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat atau pemberdayaan fakir miskin.

Selesai shalat dilanjutkan penyampaian UU No. 16 Tahun 2019 perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tantang perkawinan, PMA No. 20 Tahun 2019 dan Perdirjen No. 473 tentang Pencatatan perkawinan (mengenai pelayanan nikah) serta rencana diterbitkannya Direktori Masjid dan Surau Kec. Sajad dan sosialisasi gerakan infaq seribu (GEBU) dilakukan pula penyerahan paket sembako kepada dhuafa se-desa Jirak. (AHD)